Květy Durmitoru                         index        

Z jihozápadních strání Balji Gredy a Bobotova Kuku, koncem srpna 2004. Nějaký botanik mi tam může pomoct doplnit názvy, díky!

















                                                

Další část                    index

Google